Välkommen till oss på

Rosengrens Mekaniska Verkstad AB

Vi vill gärna hjälpa dig med en modern och förenklad produktion och en mer flexibel produkt till lägre kostnader.

Företaget

Rosengrens Mekaniska Verkstad är ett familjeföretag i tredje generationen.
Sedan företaget grundades 1942 har verksamheten utvecklats från smedja med gedigen hantverkskänsla till ett modernt mekaniskt företag med avancerade maskiner, hög kompetens och moderna ledningsprinciper.

Genom utveckling och investeringar i kunskap och effektiv teknik är vi i dag marknadsledande i Skandinavien på vår produkt spännringar.

Denna position har vi också nått genom unik anpassning till kunders produkter, hög kvalitet och leveranssäkerhet.

Välkommen att kontakta oss på Rosengrens.

Gamla anor är en styrka hos oss. Johan är VD på Rosengrens och är den tredje generationen företagare som axlar manteln från sin föregångare och far Stellan Rosengren.
Yngre krafter tar över och utvecklar företaget, med den äldre generationens erfarenhet och kunnande i ryggen.

Produktion

I vår produktion av spännringar är vår maskinpark både avancerad och unik. Alla maskiner som finns i våra produktionslinjer är konstruerade och byggda av oss på Rosengrens för dessa speciella ändamål.

Det finns alltså inga möjligheter att köpa någon ”spännringsmaskin” på marknaden. Nya profiler tillverkas unikt för varje kunds specifika behov.

Inom detta område måste vi ständigt ligga i frontlinjen och vara en aktiv samarbetspartner för moderna industriföretag som behöver våra tjänster och produktlösningar.

Vidareutveckla vår geniala idé. 

Spännringar

Våra spännringar har revolutionerat marknaden när det gäller förslutning, låsning och koppling.
Vi har tillverkat spännringar i snart 40 år till kunder i hela världen.

I Skandinavien är vi marknadsledande inom området genom att konstruera och tillverka en flexibel, enkel och säker produkt som ersätter konventionella och mer komplicerade skruvförband.

Vid montering behövs inga verktyg. Med ett enkelt handgrepp sätter man fast spännringen. Genom spänn-ringens form överförs den radiella kraften till en mångdubbelt större axiell kraft som pressar samman flänsarna.

Våra spännringar kan varieras i profil och diameter och de kan förses med olika lås- anordningar. Detta ger unika möjligheter till kundanpassade konstruktionslösningar för enkel och praktisk hantering.

Genom vår långt drivna specialisering och rationella tillverkning, kan vi på kort tid tillverka och leverera efter kunders specifika önskemål.

Electrolux Tvättmaskiner
Electrolux Tvättmaskiner
Dust Control Industridammsugare
Dust Control Industridammsugare

Nu utvecklar vi vårt produktsortiment.
Nu kan vi göra ännu mindre!

Våra kunder är ledande i vår produktion och stimulerar ständigt vår utveckling.
Eftersom vi sätter kunden och kundens behov i centrum, har vi genom teknisk utveckling och en kompletterande maskinpark, utvecklat vårt produktsortiment ytterligare.

Vi kan nu tillverka spännringar i mindre och effektivare format. Vi vet också att behovet har funnits länge och därför har vi stegvis utvecklat vår maskinpark och vår teknologi, så att vi kan tillgodose ett nytt segment med
tekniska lösningar.

Vi har nu möjligheter att tillverka spännringar ner till 60 mm diameter.

Kontakta oss så hjälper vi dig att utveckla exakt den produkt som passar just dina behov och krav.

Kvalitet/Miljö

Produktions- och produktpolicy

Rosengrens Mekaniska Verkstad är ett företag med avancerad maskin-park och ett stort personellt kunnande för att tillverka produkter av hög kvalitet.

Produktionen sker i enlighet med ISO 9001 vilket bl a innebär att både produktionen och förändringar i produktionen ständigt dokumenteras.

Våra kunder kan på detta sätt känna trygghet i att de alltid får en jämn och hög kvalitet.

Miljöpolicy

Miljöarbetet hos oss är ett ständigt pågående arbete som är integrerat i den dagliga verksamheten. Vi undersöker kontinuerligt möjligheterna till alternativa och miljövänliga val när det gäller material, konstruktion, förpackningar och den allmänna hanteringen av våra produkter.

Med dessa krav och målsättningar ska vår verksamhet bidra till en bättre miljö för både människor och natur.

Kontakta oss

Välkommen att ta kontakt med oss på Rosengrens Mekaniska Verkstad.
Vi vill gärna hjälpa dig med en modern och förenklad produktion och en mer flexibel produkt till lägre kostnader.

e-mail: info@rosengrensmek.se

www.rosengrensmek.se

Rosengrens Mekaniska Verkstad AB
Villie 44:2
274 62 Rydsgård

Tel: 0411-445 00